Steenergie van initiatief tot realisatie

Wat zijn we aan het doen, wat hebben we gedaan en waar willen we naar toe? Hieronder vind je de tijdslijn van onze coöperatie voor het zonnepark in Blokzijl

 • 16
    april 2024

  16 april 2024 - Politieke markt over zonnepark de Hoop

  Het college van B&W heeft de aanvraag voor het zonnepark in Blokzijl beoordeeld en vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het plan. Deze aanvraag wordt dinsdag 16 april besproken in de politieke markt.

 • 5
    oktober 2023
  Bovenaanzicht Zonnepark

  5 oktober 2023 - Aanvraag vergunning zonnepark de Hoop

  Coöperatie Steenergie heeft op 05-10-2024 de vergunningsaanvraag voor zonnepark de Hoop ingediend.

 • 6
    december 2019

  6 december 2019 - Oprichting Coöperatie Steenergie

  De gemeente Steenwijkerland is een nieuwe coöperatie rijker: ‘Steenergie’. Doel is de ambities van de gemeente Steenwijkerland voor de realisatie van duurzame energie te realiseren voor en door Steenwijkerlanders.

 • 17
    december 2019

  17 december 2019 - Startnotitie RES

  De gemeenteraad van Steenwijkerland stelt de startnotitie Regionale Energiestrategie West-Overijssel vast. Op 17 december wordt tijdens de raadsvergadering van de gemeente Steenwijkerland de startnotie vastgesteld. De raadsvergadering online en bijbehorende stukken vindt u hier.

 • 4
    februari 2020

  4 februari 2020 - Beleidskader windenergie

  De gemeenteraad spreekt tijdens de politieke markt over het beleidskader Windenergie uit Steenwijkerland. Samenvatting van college Steenwijkerland over adviesnota van raad: Windenergie en zonne-energie moet samen bekeken worden. De raad vroeg immers om zonne-energie niet los van andere energievormen te bekijken. Participatietraject nemen we mee. Eigenaarschap idem. Wat betreft een referendum: het College zal het […]

 • 22
    april 2020

  22 april 2020 - Concept RES-bod

  Het concept RES-bod van de RES West-Overijssel is vastgesteld en wordt besproken in de 11 gemeentes die vertegenwoordigd zijn in de RES West-Overijssel. De gemeente Steenwijkerland maakt hier onderdeel van uit. De gemeente Steenwijkerland heeft in het concept RES-bod als ambitie opgenomen om in 2030 totaal 171 GWh grootschalig duurzaam stroom op te wekken., waarvan […]

 • 26
    mei 2020

  26 mei 2020 - Concept RES in de raad

  De gemeenteraad bespreekt en besluit over een aantal moties met betrekking tot het concept RES-bod voor de Regionale Energiestrategie West-Overijssel. Klik hier voor de politieke markt Klik hier voor de raadsvergadering

 • 1
    december 2020

  1 december 2020 - Projectorganisatie zonnepark Blokzijl

  Om de plannen voor het zonnepark in Blokzijl voor te bereiden is een projectorganisatie ingericht en wordt een adviesbureau uitgenodigd om het proces van de omgevingsvergunning te begeleiden.

 • 14
    januari 2021

  14 januari 2021 - Communicatie

  We hebben een communicatieplan ontwikkeld over op welke wijze we welke stakeholders gaan benaderen. Ook informeren we gemeente Steenwijkerland over de aanpak en het proces. Het informeren van de direct omwonenden staat voorop.

 • 18
    januari 2021

  18 januari 2021 - Plaatselijk Belang Blokzijl

  Steenergie heeft Plaatselijk Belang Blokzijl benaderd om te informeren over het voorgenomen zonnepark. Het overleg is ook bedoeld voor een kennismaking en elkaar te informeren over de voorgenomen plannen, de kansen die dit biedt voor Blokzijl, de vragen die er leven en de samenwerking en afstemming in de komende maanden. De gemeente Steenwijkerland neemt deel […]

 • 27
    januari 2021

  27 januari 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • 28
    januari 2021

  28 januari 2021 - Plaatselijk Belang Blokzijl

  Als vervolg op het eerdere overleg voeren Steenergie en PBB het gesprek over het voorgenomen plan van de coöperatie. Dit plan is net als op voorgaande overleg kort doorgenomen en toegelicht. PBB heeft een aantal vragen die besproken worden. Openstaande vragen zijn later in het verslag teruggekoppeld. PBB geeft aan op dit geen mening te […]

 • Februari
    2021

  Februari 2021 - Keukentafelgesprekken

  Omwonenden die ons benaderd hebben voor een aanvullend gesprek aan de keukentafel hebben we individueel/per adres (met inachtneming van de coronamaatregelen) bezocht. Net als bij de informatiebijeenkomsten gaan we het gesprek aan over onze plannen en horen we wat dit betekent voor degene die we bezoeken. We gaan in op de specifieke vragen en opmerkingen […]

 • 1
    februari 2021

  1 februari 2021 - Energiefonds Overijssel

  We zijn in overleg met EFO, die een deel van de voorfinanciering (LEI-F) van de ontwikkelkosten voor haar rekening wil nemen. Dat betaalt de coöperatie op een later moment terug wanneer het zonnepark gebouwd kan worden en de financiering door banken mogelijk is. Het EFO stelt eisen aan lokaal eigendom en lokaal profijt van een […]

 • 4
    februari 2021

  4 februari 2021 - Plaatselijk Belang Blokzijl

  We hebben in januari Plaatselijk Belang Blokzijl geïnformeerd over onze plannen voor een zonnepark bij Blokzijl. Vanavond hebben we gesproken over onze aanpak, vervolgstappen en de voorgenomen communicatie met de omgeving. We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met Plaatselijk Belang Blokzijl en hen tijdig te informeren, zodat zij goed in staat zijn […]

 • 10
    februari 2021

  10 februari 2021 - Informeren omgeving zonnepark Blokzijl

  Alle direct omwonenden van het toekomstige zonnepark zijn door ons bezocht en we hebben een toelichting gegeven op onze plannen. We hebben informatie afgegeven middels een brief en waar er vragen waren, hebben we die direct beantwoord. Waar we niemand thuis troffen hebben we de informatie in de brievenbus achtergelaten. We hebben bij de bedrijven […]

 • 11
    februari 2021

  11 februari 2021 - Persbericht zonnepark Blokzijl

  Nadat alle direct omwonenden zijn geïnformeerd, is de (lokale) media ook door ons geïnformeerd over onze plannen voor een zonnepark bij Blokzijl. We vinden het belangrijk om elke direct omwonende zelf te informeren om te voorkomen dat iemand uit de krant of van een ander dan van ons als initiatiefnemer moet vernemen dat er vlakbij […]

 • 15
    februari 2021

  15 februari 2021 - Eerste online informatieavond Blokzijl

  Tijdens de eerste informatieavond informeren we 16 inwoners/adressen over onze voorgenomen plannen voor het zonnepark bij Blokzijl. We halen input op en gaan in op de vragen en opmerkingen van de omwonenden. Alle vragen en de antwoorden daarop staan ook op de ‘veelgestelde vragen’ op de website zodat andere inwoners hier ook kennis van kunnen […]

 • 16
    februari 2021

  16 februari 2021 - Tweede online informatieavond Blokzijl

  Tijdens de tweede informatieavond informeren we net als de avond hiervoor 19 inwoners/adressen over onze voorgenomen plannen voor het zonnepark bij Blokzijl. We halen input op en gaan in op de vragen en opmerkingen van de omwonenden. Alle vragen en de antwoorden daarop staan ook op de ‘veelgestelde vragen’ op de website zodat andere inwoners […]

 • 23
    februari 2021

  23 februari 2021 - Flyer Steenergie verspreid in Blokzijl

  Inwoners van Blokzijl en bedrijven op het bedrijventerrein krijgen een flyer met informatie over Steenergie en het voorgenomen zonnepark bij Blokzijl. Daarin worden inwoners ook opgeroepen de enquête op de website van Steenergie in te vullen. De flyer vind je hier.

 • 24
    februari 2021

  24 februari 2021 - Plaatselijk Belang Blokzijl

  Steenergie heeft met PBB een vervolggesprek over de uitgangspunten voor het plangebied en het zonnepark. Met PBB is gesproken over de communicatie naar de plaatselijke bevolking, het proces en de planning. PBB krijgt van Steenergie vooraf de informatie die naar de inwoners gaat. Er is ook gesproken over de bestemming van opbrengsten in Blokzijl. Verschillende […]

 • Maart
    2021

  Maart 2021 - Ontwerp zonnepark Blokzijl

  We gebruiken deze maand om met het betrokken adviesbureau het plan van het zonnepark uit te werken in een aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente. Als het (concept)ontwerp beschikbaar is, gaan we hier met de direct omwonenden, ondernemers en inwoners uit Blokzijl over in gesprek op (online) bijeenkomsten   (het plaatje hierboven is fictief […]

 • 3
    maart 2021

  3 maart 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • 3
    maart 2021

  3 maart 2021 - Online overleg bedrijven Blokzijl

  Deze avond gaan we in gesprek met een aantal ondernemers van het bedrijventerrein van Blokzijl. De Business Club Steenwijkerland (BCS) neemt ook deel aan deze informatiebijeenkomst. We lichten onze plannen toe voor het zonnepark bij Blokzijl en gaan in op de vragen en opmerkingen van de ondernemers. De vragen en antwoorden daarop worden ook vermeld […]

 • 11
    maart 2021

  11 maart 2021 - Overleg omwonendencommissie

  Online overleg met de omwonenden commissie en gemeente Steenwijkerland. De omwonenden commissie stelt vragen waar Coöperatie Steenergie en Gemeente Steenwijkerland antwoorden op geven. De omwonenden commissie vertegenwoordigd een groep omwonenden.

 • 15
    maart 2021

  15 maart 2021 - Online bijeenkomst Plaatselijk Belang – Gemeente Steenwijkerland

  Plaatselijk Belang Blokzijl organiseert een online bijeenkomst voor de inwoners van Blokzijl, waarbij circa 75 deelnemers door middel van een presentatie van de gemeente Steenwijkerland een toelichting krijgen over het beleid voor duurzame energie en zon op land. Er worden door inwoners via de chat vragen gesteld die de gemeente beantwoord. Gemeente zegt toe een […]

 • 22
    maart 2021

  22 maart 2021 - Plangebied verkleinen

  Coöperatie Steenergie besluit het plangebied te verkleinen van 40 hectare naar circa  23 hectare. Binnen het plangebied zal het zonnepark gepland worden, dit zal maximaal 80% beslaan van het plangebied.

 • 31
    maart 2021

  31 maart 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • 1
    april 2021

  1 april 2021 - Online bijeenkomst Plaatselijk Belang – Gemeente Steenwijkerland

  Plaatselijk Belang Blokzijl organiseert een tweede online bijeenkomst voor de inwoners van Blokzijl, waarbij circa 50 deelnemers door middel van een presentatie van de gemeente Steenwijkerland een toelichting krijgen over het beleid voor duurzame energie en zon op land. Er worden door inwoners vragen gesteld die de gemeente, Plaatselijke Belang en coöperatie Steenergie beantwoorden.

 • 7
    april 2021

  7 april 2021 - Presentatie raad gemeente Steenwijkerland

  Presentatie door coöperatie Steenergie aan de raad van Steenwijkerland. Doel van de bijeenkomst is de raadsleden te informeren over waar een energiecoöperatie in praktijk tegenaan loopt. Welke keuzes er gemaakt moeten worden en wat daaraan vooraf gaat. Wat is het gevolg van de energietransitie voor inwoners en hoe verdelen we lusten en lasten lokaal. Verder […]

 • 23
    april 2021

  23 april 2021 - Overleg Business Club Steenwijkerland en werkgroep Blokzijl

  Overleg met Business Club Steenwijkerland en werkgroep bedrijven Blokzijl. Door het verkleinen van het plangebied heeft de coöperatie Steenergie ruimte op de verkregen netwerkaansluiting van 8 MW. De coöperatie wil deze ruimte aanbieden aan omliggende bedrijven voor aanvoer of afname van groene stroom. Daarnaast wil Steenergie de bedrijven een inkoopvoordeel bieden en helpen bij zon […]

 • 28
    april 2021

  28 april 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • 18
    mei 2021

  18 mei 2021 - Inloopbijeenkomst omwonenden

  Steenergie heeft het ontwerpplan zonnepark Blokzijl gepresenteerd aan omwonenden en ondernemers in Blokzijl. Op dinsdag 18 mei kregen zij uitgebreide informatie en de mogelijkheid hun suggesties en adviezen te geven over het voorgestelde ontwerp. Blokzijl de ‘lasten’ dan ook Blokzijl de ‘lusten’: zo staat het bestuur van coöperatie Steenergie erin met het 100% lokale zonnepark. […]

 • 9
    juni 2021

  9 juni 2021 - Informatiebijeenkomst alle belangstellenden

  Op woensdagavond 9 juni wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle inwoners van Blokzijl en andere geïnteresseerden. Zij krijgen informatie over het ontwerpplan van het zonnepark, de aanpak van Steenergie en kunnen suggesties en adviezen meegeven aan Steenergie. Deze bijeenkomst vindt plaats bij MFC De Ploats, Groenstraat 18 in Blokzijl. De inloopavond start om 19.30 […]

 • 2022
     

  2022 - SDE++ 2022

  Mogelijk kan Steenergie in 2022 SDE ++ aanvragen bij het RVO. De periode voor het inschrijven voor de subsidie SDE++ in 2022 is nog niet bekend.

 • 19
    april 2022

  19 april 2022 - Participatieplan

  In samenspraak met Plaatselijk Belang Blokzijl en gemeente Steenwijkerland is er een participatieplan opgesteld. Dit ondertekende document is op 19 april ingediend bij het college van B&W van de gemeente ter vaststelling. Hiermee is het participatietraject voor een zonnepark nabij Blokzijl gestart.

 • 2
    mei 2022

  2 mei 2022 - Keukentafelgesprekken

  In de komende 3 weken houden we keukentafelgesprekken met omwonenden.

 • 23
    mei 2022

  23 mei 2022 - Informatieavond 23 mei

  Op 23 mei 2022 hebben Plaatselijk Belang Blokzijl, coöperatie Steenergie en de gemeente Steenwijkerland een informatieavond georganiseerd in De Ploats. Er waren ongeveer 50 belanghebbenden aanwezig. Deze informatieavond was onderdeel van het participatieplan voor het ontwikkelen van een mogelijk zonnepark tussen de Kuinderdijk, Marknesserweg en de Uiterdijkenweg. Het doel van de avond was het geven […]

 • 14
    juni 2022

  14 juni 2022 - Tweede informatieavond

  Op dinsdag 14 juni heeft Plaatselijk Belang Blokzijl, samen met gemeente Steenwijkerland en Steenergie een tweede informatieavond georganiseerd over het zonnepark bij Blokzijl aan de noordzijde van de N333. Tijdens de informatieavond van 23 mei zijn er vragen opgehaald die tijdens deze avond zijn beantwoord. De gemeente Steenwijkerland heeft een kaart getoond waarop te zien […]

 • 4
    oktober 2023
  Bovenaanzicht Zonnepark

  4 oktober 2023 - Open inloopavond

  Op woensdag 4 oktober heeft de open inloopavond plaatsgevonden. De avond vond plaats in MFC de Ploats en werd goed bezocht door geïnteresseerden. Tijdens de avond is er inzage gegeven in het herziene plan en hebben bezoekers de mogelijkheid gekregen om het zonnepark als 3D-model te bezichtigen. Ook is er aandacht besteed aan de lusten […]

16 april 20245 oktober 20236 december 201917 december 20194 februari 202022 april 202026 mei 20201 december 202014 januari 202118 januari 202127 januari 202128 januari 2021Februari 20211 februari 20214 februari 202110 februari 202111 februari 202115 februari 202116 februari 202123 februari 202124 februari 2021Maart 20213 maart 20213 maart 202111 maart 202115 maart 202122 maart 202131 maart 20211 april 20217 april 202123 april 202128 april 202118 mei 20219 juni 2021202219 april 20222 mei 202223 mei 202214 juni 20224 oktober 2023