14 juni 2022 - Tweede informatieavond

Op dinsdag 14 juni heeft Plaatselijk Belang Blokzijl, samen met gemeente Steenwijkerland en Steenergie een tweede informatieavond georganiseerd over het zonnepark bij Blokzijl aan de noordzijde van de N333. Tijdens de informatieavond van 23 mei zijn er vragen opgehaald die tijdens deze avond zijn beantwoord.

De gemeente Steenwijkerland heeft een kaart getoond waarop te zien is wat de overige gebieden zijn waar mogelijk zonneweides gerealiseerd mogen worden volgens beleid. Op dezelfde kaart is ook het hoogspanningsnetwerk en de elektriciteitsstations te zien en de initiatieven in de gemeente. Deze kaart maakt zichtbaar dat initiatiefnemers aan de rand van de gemeente de mogelijkheden voor zonneparken onderzoeken, zodat de afstand naar elektriciteitsstations zo kort mogelijk blijft.

De vorige bijeenkomst is de vraag gesteld of er niet meer ruimte is op elektriciteitsstations. Inmiddels heeft de gemeente contact gehad met Enexis. De beschikbare ruimte die er is, is al geclaimd door energiebedrijven. Als zij besluiten geen initiatief op te zetten, is het volgende bedrijf op de lijst aan de beurt. De ruimte die er is op het elektriciteitsnet, is daarom niet voor iedereen beschikbaar maar gunning werkt middels een wachtlijst. Coƶperatie Steenergie heeft een aansluiting op het energiestation in Luttelgeest.

Royal Haskoning DHV is aanwezig tijdens deze avond. Zij gaan in de toekomst het ontwerp van het zonnepark verzorgen. Op dit moment zijn er nog geen tekeningen gemaakt omdat er samen met omwonenden gekeken gaat worden hoe een zo goed mogelijke overgang tussen de panelen en het groen kan plaatsvinden en waar de panelen geplaatst worden. Tijdens de presentatie is uitgelegd wat de maximale hoogte van het zonnepark kan zijn door de hellingshoek van de panelen. Daarnaast zijn er voorbeelden genoemd en getoond die ervoor kunnen zorgen dat het zonnepark zoveel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken en een dubbele functie kan krijgen.

Een grote zorg van omwonenden is reflectie die zonnepanelen creƫren. Er is uitgelegd dat de huidige zonnepanelen minder reflecteren dan vroeger. De plaatsing van de zonnepanelen heeft invloed op waar de schittering zichtbaar is. Tijdens de ontwerpfase wordt hier rekening mee gehouden. Door onderzoeken en berekeningen kan voorspeld worden waar schittering optreedt.

Tijdens de avond waren er ongeveer vier direct omwonenden aanwezig. Zij zijn niet voor de komst van een zonnepark voor hun deur. Echter staan zij wel open voor onderzoek. De wens vanuit de bewoners is dat er een concept ontwerp komt met aanzichten zodat men het zonnepark kan visualiseren. Royal HaskoningDHV gaat dit ontwerp maken in samenwerking met omwonenden. Hierna wordt een nieuwe informatieavond belegd.