Over

Steenergie

Steenergie is een coöperatie van Steenwijkerlanders voor Steenwijkerlanders. Met de komst van de Regionale Energie Strategie wordt de verantwoordelijkheid voor de opwekking van energie op land in de regio gelegd. Ook bij ons. We worden verplicht een substantiële bijdrage te leveren aan de landelijke doelstelling van 35 Terawattuur aan hernieuwbare energie opwekking op land.

De coöperatie wil samen met inwoners en grondeigenaren vormgeven aan de energie neutrale doelstelling van de gemeente Steenwijkerland door inzet van wind- en zonne-energie en mogelijk nieuwe effectievere technieken. Zo houden we regie op de lusten, lasten en uitvoering. De coöperatie Steenergie is opgericht door een groep burgers en ondernemers uit Steenwijkerland.

Wat we niet willen

Grondonteigening, een provinciaal inpassingsplan, een opgelegd beleid, wel de lasten maar niet de lusten of een commerciële partij die de opbrengsten gaat opstrijken. 

Wat we wel willen

Alle inwoners van Steenwijkerland moeten kunnen profiteren van opwekking van duurzame energie, een ruime compensatie voor grondeigenaren, een vergoeding voor omwonenden, mogelijkheid tot financiële participatie, opbrengsten gaan naar de inwoners van gemeente Steenwijkerland via een maatschappelijk fonds.

Doe mee!

Om mee te doen aan het initiatief van de coöperatie hoeft u niet voor windenergie of voor zonne-energie te zijn. Maar met de aankomende Regionale Energie Strategie staan wij er duidelijk in: Als het dan toch moet, dan doen we het zelf!

Wij staan achter onze coöperatie, doet u ook mee?

Energieverbruik Steenwijkerland

In 2017 was het totaal energieverbruik van de gemeente Steenwijkerland 3539 TJ. Daarvan werd 11,8% hernieuwbare energie binnen onze gemeente opgewekt. Alle zonnepanelen bij elkaar leverden 0,8% op, met biogas installaties leverden we 3,4% en met biomassa wekten we 7,6% op. Meer informatie over het energieverbruik en duurzame opwek in Steenwijkerland vind je hier.

 

Hernieuwbare energie

Willen of moeten we naar 100% hernieuwbare energie dan ontkomen we niet aan grootschalige opwek door middel van wind op land in combinatie met zonne-energie. Clustering biedt kansen voor netwerkaansluiting maar is ook gunstig voor het behoud van de karakteristieke kenmerken van onze gemeente Steenwijkerland.