Blokzijl

Zonnepark Blokzijl

Coöperatie Steenergie wil in de buurt van Blokzijl een lokaal zonnepark ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat de revenuen van energie opwek in de omgeving blijven. Onze ambitie om nabij Blokzijl energie op te wekken door zonnepanelen op land en dak is niet nieuw. In december 2020 startten we een initiatief aan de zuidzijde van de N333. Na evaluatie van de reacties hierop hebben we gekozen voor een nieuw zoekgebied ten noorden van de N-weg. 

 

Het zoekgebied lig in het gebied binnen de Uiterdijkenweg, de Marknesserweg en de Kuiderdijk tot de hoogte van Baarlo. De exacte locatie bepalen we samen met de omwonenden en belanghebbenden.

 

 

 

Voor de start van de participatie heeft coöperatie Steenergie een participatieplan gemaakt. Dit participatieplan is opgesteld in nauwe samenwerking met gemeente Steenwijkerland en ook Plaatselijk Belang Blokzijl is betrokken.

In het plan staan afspraken over hoe belanghebbenden worden betrokken bij het maken en uitvoeren van het plan. een van de onderdelen uit het plan zijn gesprekken met omwonenden.


Participatie

Steenergie vindt het belangrijk dat de omwonenden en bewoners van Blokzijl in een zo vroeg mogelijk stadium worden benaderd om informatie te verstrekken over het belang, de vorm, de organisatie en de gevolgen van deze ontwikkeling voor Blokzijl.
Over waar de revenuen van dit lokale initiatief gaan landen mogen alle mensen in Blokzijl meedenken.

Inwoners uit Blokzijl krijgen voorrang bij de toekomstige financiële participatie in het park, en over op welke wijze ze willen deelnemen.

Samenwerking

Coöperatie Steenenergie wil graag samenwerken met de lokale grondeigenaren, bedrijven, inwoners en omwonenden om te komen tot een passend plan. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar de zin maken. Maar we onderzoeken suggesties en kijken naar passende oplossingen.

Benieuwd naar wat we al gedaan hebben of gaan doen? In de tijdlijn houden we onze activiteiten bij.

Steenergie streeft een lokaal geborgde energietransitie na waarbij de omgeving aan zet is en daar de revenuen naar toe gaan.

Doe mee!

Steenergie heeft inmiddels diverse mogelijke revenuen uitgewerkt. Voorwaarde om deel te nemen aan de inkoopactie zonnepanelen, mogelijk afnemen van stroom, deelnemen aan de postcoderoos of afnemen van participaties is een lidmaatschap.   

Wij staan achter onze coöperatie, doet u ook mee?

Gemeentelijk beleid voor zon op land

Gemeente Steenwijkerland heeft beleidskaders gemaakt voor de ontwikkeling van 125 hectare zon op land. Dit bod heeft ze ook ingebracht bij de Regionale Energiestrategie (RES) waar de gemeente gezamenlijk met tien andere gemeentes de regio West-Overijssel vertegenwoordigd. Alle regio’s samen hebben de opdracht vanuit het Klimaatakkoord 35 TWh op te wekken in 2030, gemeente Steenwijkerland gaat zo ook haar bijdrage leveren.