Bestuur

Wie is wie

Het bestuur van de coöperatie waakt over de gewenst organisatie en cultuur.

Het bestuur van Steenergie wordt op dit moment gevormd door enthousiaste mensen waarvan een aantal al wat ouder zijn. We zijn daarom hard op zoek naar verjonging! Want Steenergie werkt aan jouw duurzame toekomst, en wie kunnen dit beter uitvoeren dan de jeugd uit Steenwijkerland.

Zie jij het wel zitten om samen met ons te werken aan een energie neutraal Steenwijkerland? Stuur een mail met motivatie naar info@steenergie.com  

Wil je een spreekbeurt houden over duurzame opwek of heeft jouw school behoefte aan lesmateriaal? Wij helpen je graag aan informatie.

Jurjen Helfrich

Jurjen Helfrich
voorzitter

Door voorzitter te zijn van de coöperatie Steenergie wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie in Steenwijkerland, om te werken aan een CO2 neutrale – en een schonere toekomst voor ons nageslacht. Een groep lokale ondernemers en burgers is de uitdaging aangegaan om een energiecoöperatie op te richten om de verantwoording voor de toekomst te nemen en de lusten en de lasten lokaal te laten landen.

Uit ervaring weet ik dat als mensen samenwerken en de schouders eronder willen zetten dat er dan toekomst bestendige resultaten worden gehaald.

Ik realiseer mij ook dat de energietransitie geen gemakkelijk klus is en dat er nog veel hobbels moeten worden genomen. Steenergie wil een transparante organisatie zijn en streeft naar maximale draagvlak voor haar activiteiten en daar heb ik veel vertrouwen in.’

Gerrit Haarman
secretaris

‘Als duurzaam melkveehouder (biogas producent en stroomleverancier via zon op dak) aan de rand van de Weeribben weet ik dat gebruik van fossiele grondstoffen eindig is.

Het altijd aanwezig zijn van goedkoop gezond voedsel en energie lijkt heel gewoon. Ik zie de aankomende energietransitie als noodzakelijk om het in de toekomst gewoon te laten blijven. Dit geeft verandering voor inwoners net zoals inpoldering van de Zuiderzee, het Deltaplan of dijkverhoging.

Soms moeten we stappen zetten waar een individu een andere mening over heeft voor een gezamenlijk belang. Ik wil mij via Steenergie inzetten om de lusten en lasten in overleg lokaal te verdelen.’

Jos Lok
penningmeester

‘We willen van het gas af en onze samenleving is aan het elektrificeren. Daar komt een toenemende vraag aan elektriciteit vandaan, ik zie dat gebeuren in mijn vakgebied. Die toenemende vraag aan stroom die moet je duurzaam willen opwekken. Mijn ambitie ligt bij de energietransitie en om die gezamenlijk op te pakken en te laten slagen in Steenwijkerland.’

Stefan Lok
algemeen bestuurslid

‘Het is van belang maatschappelijke doelstellingen te behalen en ik wil samen met de gemeenschap werken aan het realiseren van lokale duurzame energie, rekening houdend met de landschappelijke waarden van onze gemeente.’

Frank Kersjes
algemeen bestuurslid

‘Het is in mijn ogen heel goed om ook de jongeren te betrekken bij de energietransitie, zodat zij het belang gaan inzien van hun bijdrage aan de toekomst van Steenwijkerland.’

Doe mee!

Om mee te doen aan het initiatief van de coöperatie hoeft u niet voor windenergie of voor zonne-energie te zijn. Maar met de aankomende Regionale Energie Strategie staan wij er duidelijk in: Als het dan toch moet, dan doen we het zelf!

Wij staan achter onze coöperatie, doet u ook mee?