Samen voor een duurzamer Steenwijkerland

daar krijg je toch energie van?

Voor en door Steenwijkerlanders Doe mee!
Duurzame energie in

Steenwijkerland

Steenwijkerland kent al eeuwen molens. Onze spinnenkopmolens zijn zelfs cultureel erfgoed. Molens in de gemeente werden gebruikt om arbeid te vergemakkelijk en nat land toegankelijk te houden voor mens en dier. Steenwijkerland is daarmee al eeuwen een energielandschap.

Molens met respect voor omgeving, mens en milieu. Die vooruitstrevendheid van toen, die willen we voorzetten. Met gebruik van onuitputbare bronnen: wind en zon (en mogelijk met andere nieuwe technieken) in onze eigen coöperatie. Een duurzaam karakter voor natuur, milieu en u!

Doel

Coöperatie Steenergie wil spoortrekker zijn in de transitie naar een energieneutrale gemeenschap Steenwijkerland  voor en door Steenwijkerlanders. Een lokale investering met een lokaal rendement.

Steenergie bruist van de energie en heeft een duidelijk plan om ook opbrengsten aan de gemeenschap te besteden.

Bijvoorbeeld coöperatie breed via een duurzaamheidsfonds maar ook per project via het omgevingsfonds en de revenuen die we lokaal willen laten laden door inzet daar waar de inwoners en omwonenden behoefte aan hebben. Maar ook kan ieder individu profiteren van opbrengsten door financiële participatie. Zo wordt Steenergie van en voor iedereen.

Initiatiefnemers

Het initiatief Steenergie ligt bij 14 ondernemers, agrariërs en inwoners van de gemeente Steenwijkerland. ‘Wij vinden het belangrijk dat we zelf de regie houden, samen met alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland gaan voor opwekking van duurzame energie. Hier de lasten, dan ook hier de lusten.’