Vollenhove

Zonnepark Vollenhove

In de Bentpolder in Vollenhove ligt sinds enige tijd het initiatief van ontwikkelaar Solarfields om zon op land te ontwikkelen. Coöperatie Steenergie heeft met ontwikkelaar Solarfields hierover gesprekken gevoerd. In de ontwikkeling samen met Solarfields heeft Steenergie een groot vertrouwen. De achterban van de energiecoöperatie is niet meteen voor zon op land, maar als het moet, kunnen we het beter samen doen. Met die insteek is er samen met de ontwikkelaar vastgelegd om 50% eigenaar

 te worden en zeggenschap te verwerven zodat Steenergie het maximale voor de omgeving kan betekenen.

Het plangebied van het zonnepark is in het kaartje hieronder weergegeven. Het blauwe blok dient ter aanduiding van het perceel, het is niet de te verwachten vorm van het park. De grootte, vorm en indeling van het plangebied wordt samen met de omwonenden en andere belanghebbenden gekozen. 

Lokaal eigendom en profijt

Steenergie is 50% eigenaar van de ontwikkeling maar ook 50% eigenaar in de exploitatie. Dat betekent ook 50% zeggenschap en een grote invloed door de coöperatie (lees omgeving) op de inrichting van het zonnepark. De grond is inmiddels gecontracteerd, de netwerkaansluiting voorhanden en het past binnen het beleid van de gemeente Steenwijkerland. Als Steenergie nu niet de handschoen oppakt, dan wordt het zonder lokaal eigendom gedaan. Steenergie streeft ernaar dat de lusten en keuzes in het gebied blijven.

Participatie

Steenergie vindt dat omwonenden en inwoners uit Vollenhove aan zet zijn om hier het mooiste zonnepark van Nederland van te maken. Er zijn regels over de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) en het gemeentebeleid stelt eisen aan het omgevingsgeld wat in Vollenhove moet landen. Steenergie vindt dat niet genoeg. Wij willen dat alle revenuen lokaal landen.
De direct omwonenden zijn als eerste persoonlijk op de hoogte gebracht op een zo vroeg mogelijk moment voor de plan- en ontwerpfase.

Doe mee!

Steenergie wil in deze beginfase van ontwikkeling van het zonnepark vooral ook ideeën van de omwonenden en belanghebbende ophalen, want we moeten nog naar de tekentafel.
Hoe we de financiële participatie op gaan starten is ook een onderwerp dat we willen uitwerken. Daar gaan we binnen de coöperatie mee aan de slag.

Wij staan achter onze coöperatie, doet u ook mee?

Uitgangspunten voor uitwerking

Het adviesbureau Eelerwoude werkt in opdracht van de initiatiefnemers aan de uitgangspunten voor het zonnepark. Hierin wil Steenergie de ideeën en meningen van omwonenden en belanghebbenden laten meewegen. Wanneer de uitgangspunten zijn bepaald, wordt dit deel van de website geactualiseerd en vindt u hier daarover verdere informatie.

Ontwerp van het zonnepark

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is een ontwerp nodig. Zover is de uitwerking nu nog niet. Wanneer dat het geval is, wordt dit deel van de website geactualiseerd en vindt u hier informatie over het ontwerp.

Gemeentelijk beleid voor zon op land

Gemeente Steenwijkerland heeft beleidskaders gemaakt voor de ontwikkeling van 125 hectare zon op land. Dit bod heeft ze ook ingebracht bij de Regionale Energiestrategie (RES) waar de gemeente gezamenlijk met tien andere gemeentes de regio West-Overijssel vertegenwoordigd. Alle regio’s samen hebben de opdracht vanuit het Klimaatakkoord 35 TWh op te wekken in 2030, gemeente Steenwijkerland gaat zo ook haar bijdrage leveren.