28 januari 2021 - Plaatselijk Belang Blokzijl

Als vervolg op het eerdere overleg voeren Steenergie en PBB het gesprek over het voorgenomen plan van de coöperatie. Dit plan is net als op voorgaande overleg kort doorgenomen en toegelicht. PBB heeft een aantal vragen die besproken worden. Openstaande vragen zijn later in het verslag teruggekoppeld. PBB geeft aan op dit geen mening te hebben op het gepresenteerde plan en ziet haar rol met name in het opkomen voor de belangen van de inwoners van Blokzijl en dat inwoners door Steenergie goed worden geïnformeerd naar aanleiding van de vragen die leven bij de plaatselijke bevolking.