Maart 2021 - Ontwerp zonnepark Blokzijl

We gebruiken deze maand om met het betrokken adviesbureau het plan van het zonnepark uit te werken in een aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente. Als het (concept)ontwerp beschikbaar is, gaan we hier met de direct omwonenden, ondernemers en inwoners uit Blokzijl over in gesprek op (online) bijeenkomsten

 

(het plaatje hierboven is fictief en ter illustratie)