17 december 2019 - Startnotitie RES

De gemeenteraad van Steenwijkerland stelt de startnotitie Regionale Energiestrategie West-Overijssel vast. Op 17 december wordt tijdens de raadsvergadering van de gemeente Steenwijkerland de startnotie vastgesteld. De raadsvergadering online en bijbehorende stukken vindt u hier.