18 januari 2021 - Plaatselijk Belang Blokzijl

Steenergie heeft Plaatselijk Belang Blokzijl benaderd om te informeren over het voorgenomen zonnepark. Het overleg is ook bedoeld voor een kennismaking en elkaar te informeren over de voorgenomen plannen, de kansen die dit biedt voor Blokzijl, de vragen die er leven en de samenwerking en afstemming in de komende maanden. De gemeente Steenwijkerland neemt deel aan het overleg om een uitleg te geven over het beleid voor opwekken duurzame energie, de doelen ten aanzien van de regionale energiestrategie (RES) en de stand van zaken in de gemeente met betrekking tot gerealiseerde plannen voor zonnevelden.