Coöperatie Steenergie opgericht

Op 6 december is de Coöperatie Steenergie opgericht. Het initiatief is door 14 inwoners en ondernemers uit de gemeente Steenwijkerland opgepakt om zelf de regie in handen te nemen aangaande hernieuwbare energie binnen onze gemeentegrenzen.

Fokko Jansma, Pieter Winter en Benno Hellinga hebben een bestuursfunctie op zich genomen en zullen namens de ambassadeurs, toekomstige leden van de coöperatie en namens alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland zich inspannen voor opwekking van duurzame energie waarvan de lusten en de lasten eerlijk worden verdeeld. Waarbij participatie, draagvlak en tweezijdige communicatie een rol zullen spelen.

U bent aan zet, doet u mee?