Politieke markt over zonnepark de Hoop

Voor het realiseren van zonneparken moet een initiatiefnemer voldoen aan de voorwaarden van het gemeentelijke beleid ‘Ruimte voor zon op (Steenwijker)land’. Hierin staat onder andere dat inwoners in het gebied van een zonnepark mee moeten profiteren van de opbrengsten. Het uitgangspunt van onze coöperatie is dat alle opbrengsten lokaal landen. Vanuit dat uitgangspunt zijn er afspraken gemaakt die verder gaan dan het beleid vraagt.

Voor het toekomstig zonnepark worden, via een lokale entiteit buiten Coöperatie Steenergie om, deze lusten beheerd. Die entiteit zal onder auspiciën van het Plaatselijk Belang Blokzijl opereren.

Het college van B&W heeft de aanvraag voor het zonnepark in Blokzijl beoordeeld en vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het plan. Deze aanvraag wordt dinsdag 16 april besproken in de politieke markt. Nadat de gemeenteraad hiermee instemt op de raadsvergadering een week later wordt het plan verder in procedure gebracht en zes weken ter inzage gelegd.