24 februari 2021 - Plaatselijk Belang Blokzijl

Steenergie heeft met PBB een vervolggesprek over de uitgangspunten voor het plangebied en het zonnepark. Met PBB is gesproken over de communicatie naar de plaatselijke bevolking, het proces en de planning. PBB krijgt van Steenergie vooraf de informatie die naar de inwoners gaat. Er is ook gesproken over de bestemming van opbrengsten in Blokzijl. Verschillende idee├źn worden genoemd en PBB geeft feedback op de vragenlijst voor de te verspreiden flyer van Steenergie.
Eelerwoude is aanwezig om de uitgangspunten en de concept uitwerking van het plangebied toe te lichten. De reactie hierop van PBB worden in de verdere uitwerking betrokken. PBB geeft aan niet meteen voor een zonnepark te zijn maar als deze er toch komt opbrengsten aan meerdere lokale doelen toegewezen moet worden. PBB geeft nogmaals aan een neutrale opstelling in te nemen. De mening van omwonenden en inwoners staan voorop.