11 februari 2021 - Persbericht zonnepark Blokzijl

Nadat alle direct omwonenden zijn geïnformeerd, is de (lokale) media ook door ons geïnformeerd over onze plannen voor een zonnepark bij Blokzijl. We vinden het belangrijk om elke direct omwonende zelf te informeren om te voorkomen dat iemand uit de krant of van een ander dan van ons als initiatiefnemer moet vernemen dat er vlakbij in de buurt voornemens zijn voor ontwikkeling van een zonnepark.