4 februari 2020 - Beleidskader windenergie

De gemeenteraad spreekt tijdens de politieke markt over het beleidskader Windenergie uit Steenwijkerland.

Samenvatting van college Steenwijkerland over adviesnota van raad:

Windenergie en zonne-energie moet samen bekeken worden. De raad vroeg immers om zonne-energie niet los van andere energievormen te bekijken. Participatietraject nemen we mee. Eigenaarschap idem. Wat betreft een referendum: het College zal het hier eerst intern over hebben. Daarnaast zal het College naar meer draagvlak zoeken. College beschouwt dit stuk, de adviesnota, als eerste stap richting windenergie op land of in ieder geval het praten erover. Ecologisch onderzoek zal altijd uitgevoerd worden bij mogelijke locaties.

Link naar politieke markt