22 april 2020 - Concept RES-bod

Het concept RES-bod van de RES West-Overijssel is vastgesteld en wordt besproken in de 11 gemeentes die vertegenwoordigd zijn in de RES West-Overijssel. De gemeente Steenwijkerland maakt hier onderdeel van uit. De gemeente Steenwijkerland heeft in het concept RES-bod als ambitie opgenomen om in 2030 totaal 171 GWh grootschalig duurzaam stroom op te wekken., waarvan indicatief: 59 GWh zon op dak en 171 GWh op land en overig. Wij willen door onze duurzame energieprojecten op verschillende plaatsen in de gemeente een bijdrage leveren aan deze ambitie.

Over de regionale energie strategie is meer te lezen op: www.reswestoverijssel.nl