10 februari 2021 - Informeren omgeving zonnepark Blokzijl

Alle direct omwonenden van het toekomstige zonnepark zijn door ons bezocht en we hebben een toelichting gegeven op onze plannen. We hebben informatie afgegeven middels een brief en waar er vragen waren, hebben we die direct beantwoord. Waar we niemand thuis troffen hebben we de informatie in de brievenbus achtergelaten. We hebben bij de bedrijven op het bedrijventerrein van informatie voorzien door middel van een brief in de brievenbus. Bewoners met uitzicht op het zonnepark zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor een online informatiebijeenkomst.