1 februari 2021 - Energiefonds Overijssel

We zijn in overleg met EFO, die een deel van de voorfinanciering (LEI-F) van de ontwikkelkosten voor haar rekening wil nemen. Dat betaalt de coƶperatie op een later moment terug wanneer het zonnepark gebouwd kan worden en de financiering door banken mogelijk is. Het EFO stelt eisen aan lokaal eigendom en lokaal profijt van een zonnepark en dat sluit goed aan bij werkwijze van Steenergie en het project in Blokzijl. Het grootste deel van de voorfinanciering zal moeten worden gedaan door lokale mensen en bedrijven. Via crowdfunding (risicovolle leningen) zal hier gestalte aan gegeven worden.