Wordt er rekening gehouden met de schittering van de zon op het zonnepark?

De ontwikkeling van zonnepanelen staat niet stil. De zonnepanelen nemen veel zon op en kaatsen weinig terug. Ook door een speciale coating op de zonnepanelen aan te brengen wordt voorkomen dat er veel terug schittert. Steenergie wil niet dat omwonenden last hebben van schittering. Daarom wordt er met het ontwerp van het zonnepark rekening gehouden […]

Hoe zorgen jullie voor de negatieve invloed van het nieuwe zonnepark op de natuur?

Wij horen als reactie regelmatig dat er zorgen zijn voor de flora, fauna en de waterhuishouding in het gebied. De effecten van het zonnepark op de natuur worden door een adviesbureau onderzocht en in kaart gebracht. Het is mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn bij het zonnepark om een goede ruimtelijke onderbouwing bij de […]

Kunnen er stoffen uit de zonnepanelen lekken en in de bodem verdwijnen?

In de zonneparken worden panelen gebruikt van hoogwaardige kwaliteit die gemaakt zijn van silicium (glas). Er zijn geen schadelijke stoffen in de panelen verwerkt die in de bodem kunnen spoelen bij regen. Er wordt budget gereserveerd voor het opruimen van het park aan het einde van de levensduur. Steenergie zal te zijner tijd zorgen voor […]

Is bekend wat de neveneffecten zijn op het bodemleven bij en onder de zonnepanelen?

Zonnepanelen bedekken de ondergrond waardoor er minder licht op de bodem valt. Door minder licht zullen planten minder groeien en zal een andere vegetatie ontstaan en zal het organische stofgehalte kunnen veranderen. De opstelling van de zonnepanelen heeft hier wel invloed op. In een zuid-opstelling is over het algemeen een minder groot aandeel van de […]

Wat zijn de neveneffecten op de bodempercelen in de buurt?

Zonnepanelen bedekken de ondergrond waardoor er onder de panelen minder licht op de bodem valt. Door minder licht onder de panelen zal een andere vegetatie ontstaan. Dat is op de percelen naast de panelen niet het geval. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar effecten op biodiversiteit en dat volgen we en daarover laten we ons […]

Kan een zonnepark de natuurwaarde verhogen?

Steenergie heeft de ambitie om naast het opwekken van duurzame energie ook natuurwaarde bij de zonneparken te creĆ«ren. Er wordt onderzoek in het gebied gedaan door een ecoloog en een landschapsarchitect. Ecologen onderzoeken of er bij de bouw van het zonnepark beschermde planten, dieren of gebieden aangetast worden. Daarnaast wordt er gekeken hoe een zonnepark […]

Het gebied bij Blokzijl moet toch een open karakter behouden?

Bij de keuze van het plangebied en het ontwerp van het zonnepark wordt rekening gehouden met het beleid van de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel. Het karakter van het gebied en hoe het zonnepark daarin passend is, wordt besproken met de landschapsarchitect. Deze zal ons adviseren over de maatregelen die nodig zijn voor een […]

Is er een ontheffing op de Wet Natuurbescherming (WNB) nodig?

Of deze ontheffing nodig is wordt bij de voorbereiding van de vergunningsaanvraag uitgewerkt. Steenergie laat zich adviseren door een adviesbureau die ervaring heeft met projecten voor een zonnepark. Een eventuele ontheffing WNB wordt aangevraagd bij de provincie Overijssel.