Wij horen als reactie regelmatig dat er zorgen zijn voor de flora, fauna en de waterhuishouding in het gebied. De effecten van het zonnepark op de natuur worden door een adviesbureau onderzocht en in kaart gebracht. Het is mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn bij het zonnepark om een goede ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag van de vergunning op te stellen. We willen zo min mogelijk overlast bij omwonenden maar ook voor de natuur.