Steenergie heeft de ambitie om naast het opwekken van duurzame energie ook natuurwaarde bij de zonneparken te creëren. Er wordt onderzoek in het gebied gedaan door een ecoloog en een landschapsarchitect. Ecologen onderzoeken of er bij de bouw van het zonnepark beschermde planten, dieren of gebieden aangetast worden. Daarnaast wordt er gekeken hoe een zonnepark de biodiversiteit kan verhogen en inheemse fauna kan terugbrengen door middel van de inrichting van het zonnepark, het gebruik van groenstroken en planten en het groenbeheer.