In de zonneparken worden panelen gebruikt van hoogwaardige kwaliteit die gemaakt zijn van silicium (glas). Er zijn geen schadelijke stoffen in de panelen verwerkt die in de bodem kunnen spoelen bij regen. Er wordt budget gereserveerd voor het opruimen van het park aan het einde van de levensduur. Steenergie zal te zijner tijd zorgen voor goede en milieuvriendelijke verwerking van bekabeling, transformatoren, zonnepanelen en omvormers. Als ze niet meer gebruikt kunnen worden, worden ze gerecycled. Steenergie is verplicht de bodem in oorspronkelijke staat terug te brengen. Er zal daarvoor ook bodemonderzoek gedaan worden.