Bij de keuze van het plangebied en het ontwerp van het zonnepark wordt rekening gehouden met het beleid van de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel. Het karakter van het gebied en hoe het zonnepark daarin passend is, wordt besproken met de landschapsarchitect. Deze zal ons adviseren over de maatregelen die nodig zijn voor een goede inpassing in het gebied en aansluiting bij het karakter van het gebied. Dit stemmen we ook af met de gemeente en de provincie en komt in het latere ontwerp tot uitdrukking.