Of deze ontheffing nodig is wordt bij de voorbereiding van de vergunningsaanvraag uitgewerkt. Steenergie laat zich adviseren door een adviesbureau die ervaring heeft met projecten voor een zonnepark. Een eventuele ontheffing WNB wordt aangevraagd bij de provincie Overijssel.