Zonnepanelen bedekken de ondergrond waardoor er minder licht op de bodem valt. Door minder licht zullen planten minder groeien en zal een andere vegetatie ontstaan en zal het organische stofgehalte kunnen veranderen. De opstelling van de zonnepanelen heeft hier wel invloed op. In een zuid-opstelling is over het algemeen een minder groot aandeel van de bodem bedekt dan in een oost-west opstelling.