Zonnepanelen bedekken de ondergrond waardoor er onder de panelen minder licht op de bodem valt. Door minder licht onder de panelen zal een andere vegetatie ontstaan. Dat is op de percelen naast de panelen niet het geval. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar effecten op biodiversiteit en dat volgen we en daarover laten we ons ook adviseren bij het uitwerken van het ontwerp.