Steenergie gaat zeker naar de inpassing in het landschap kijken. We zullen daarbij ook rekening houden met het zicht op Blokzijl vanuit de westelijke richting. We hebben daarvoor ook al suggesties gekregen van inwoners die we graag betrekken bij de uitwerking van het plan.