Steenergie, samen voor een duurzamer Steenwijkerland

Jurjen Helfrich

Een energie coöperatie in Steenwijkerland, opgericht door lokale ondernemers en burgers, met als doel duurzame energie op te wekken en te zorgen dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten terugvloeien in de gemeente. Klinkt goed toch? Daarvoor worden er zonneparken aangelegd en ligt er een ambitie voor windenergie, op locaties waar niet iedereen […]

Inloopbijeenkomst zonnepark Blokzijl 9 juni 2021

Op woensdagavond 9 juni wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle inwoners van Blokzijl en andere geïnteresseerden. Deze vindt plaats bij MFC De Ploats, Groenstraat 18 in Blokzijl. De inloopavond start om 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen dienen belangstellenden zich aan te melden op info@steenergie.com met daarbij vermeld de gewenste aankomsttijd. Zodra u […]

Coöperatie Steenergie in gesprek met omwonenden Blokzijl

Steenergie heeft het ontwerpplan zonnepark Blokzijl gepresenteerd aan omwonenden en ondernemers in Blokzijl. Op dinsdag 18 mei kregen zij uitgebreide informatie en de mogelijkheid hun suggesties en adviezen te geven over het voorgestelde ontwerp. Van het oorspronkelijke plangebied van 40 hectare blijft een zonnepark over van netto 18,5 hectare aan zonnepanelen ingepast achter een aan […]

Gemeente Steenwijkerland organiseert informatie avond Blokzijl

We staan als gemeente voor de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we schone energie lokaal opwekken en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Als onderdeel hiervan willen we in onze gemeente 125 hectare zon op land (in de vorm van zonneparken) realiseren. De initiatiefnemer Steenergie doet een onderzoek naar een potentiële […]

Zonne-energie voor Blokzijl, door Blokzijl

Samenwerken aan nieuwe energie Coöperatie Steenergie is voornemens om een lokaal zonnepark te ontwikkelen nabij Blokzijl. Hiervoor gaat de coöperatie in overleg met omwonenden en belanghebbenden om de voornemens te introduceren en te bespreken. Het zonnepark is gepland nabij het bestaande industrieterrein. De coöperatie vindt het belangrijk dat omwonenden en bewoners van Blokzijl in een […]

Wens: mooiste zonnepark in Vollenhove

Zon op land in de Bentpolder In de Bentpolder in Vollenhove ligt sinds enige tijd het initiatief van ontwikkelaar Solarfields om zon op land te ontwikkelen. Coöperatie Steenergie is met de ontwikkelaar Solarfields in contact geweest en heeft hier gesprekken over. De achterban van de energiecoöperatie is niet meteen voor zon op land, maar als […]

Gemeente Steenwijkerland in overleg over windbeleid

In de Steenwijker Courant online werd vanmiddag het volgende bericht gepost. De Coöperatie Steenergie kijkt uit naar het overleg hierover en pakt de handschoen graag op op samen met de omgeving over windenergie in gesprek te gaan. Steenwijk – Burgemeester en wethouders hebben drie locaties op het oog waar een windmolenpark te realiseren is: bij […]

Coöperatie Steenwijkerland wil windenergie in eigen hand houden

De gemeente Steenwijkerland is een nieuwe coöperatie rijker: ‘Steenergie’. Doel is de ambities van de gemeente Steenwijkerland voor de realisatie van duurzame energie door windmolens te realiseren voor en door Steenwijkerlanders. Bron: De Stentor, Eelco Kuiken, 23-12-2019 Het initiatief van de coöperatie ligt bij een groep van veertien inwoners en ondernemers uit Steenwijkerland. De coöperatie […]

Regionale Energie Strategie

Wat houdt dat nou precies in, de Regionale Energie Strategie? Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in […]

Coöperatie Steenergie opgericht

Op 6 december is de Coöperatie Steenergie opgericht. Het initiatief is door 14 inwoners en ondernemers uit de gemeente Steenwijkerland opgepakt om zelf de regie in handen te nemen aangaande hernieuwbare energie binnen onze gemeentegrenzen. Fokko Jansma, Pieter Winter en Benno Hellinga hebben een bestuursfunctie op zich genomen en zullen namens de ambassadeurs, toekomstige leden […]