Samenwerken voor lokale windenergie

Masterclass coöperatieve windenergie

Op 6 september jl. kwamen ruim 50 geïnteresseerden bij elkaar in Nijeveen voor een inspirerende avond over de grootschalige opwekking van lokale energie. Deze avond werd georganiseerd door Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, in samenwerking met 9 lokale energiecoöperaties, en bood de kans aan inwoners en andere belanghebbenden om zich te laten inspireren en informeren. Het initiatief voor […]

Open inloopavond

Inloopavond 4 oktober Blokzijl

Op woensdag 4 oktober houden wij een open inloopavond over het mogelijke zonnepark nabij Blokzijl. Tijdens deze avond gaan Plaatselijk Belang Blokzijl, coöperatie Steenergie en gemeente Steenwijkerland opnieuw in gesprek met belangstellenden en omwonenden en geven inzage in het herziene voorstel. De bijeenkomst wordt gehouden in De Ploats in Blokzijl. Inloop vanaf 20.00 uur tot […]

‘We worden ons met zijn allen meer bewust van de waarde van energie’

Hennie Luten

Er is nog altijd te weinig bekend bij de gemiddelde Nederlander wanneer het gaat om de energietransitie. Doelstellingen voor een energieneutraal Nederland zijn er al een tijdje en veel gemeenten werker er al hard aan om deze doelstellingen te bereiken. Voor de individuele burger is het vaak een ver van mijn bed show, maar niets […]

Zelfs de kleinste verandering kan een sneeuwbaleffect hebben.

Toen een aantal jaren geleden duurzaamheid steeds populairder werd, kreeg ik al snel een beetje jeuk van het woord. Ik vond dat bedrijven gretig gebruik maakten van de term om hun imago positief te versterken. Zonder me er echt in te verdiepen, dacht ik vaak: ja ja, meer woorden dan daden. Ik had er weinig […]

Waait het hard genoeg in Steenwijkerland?

Coöperatie Steenergie heeft haar ambities scherp. Samenwerken op grootschalige energie, 100% lokaal. In de politieke markt van de gemeenteraad van Steenwijkerland, waar ideeën verkennend met elkaar worden gedeeld, is ook ruimte om te praten hierover. Een adviesnota over windenergie is zo besproken op 21 april jl. Gaan we bereiken waarvoor coöperatie Steenergie het levenslicht zag? […]

De voor- en nadelen van kernenergie: praat met ons mee!

Coöperatie Steenergie wil 100% lokaal energie opwekken. Op dit moment is dit mogelijk door grootschalige zon op dak, grootschalig zon op land en/of windenergie. In Nederland klinkt een steeds dringendere oproep voor kernenergie. Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft eind 2022 een voorkeurslocatie bekend gemaakt voor twee nieuwe kerncentrales. Deze locatie ligt bij Borssele, […]

Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten.

Tien coöperaties uit vier gemeenten tekenden op 21 februari 2023 een intentie-overeenkomst voor onderzoek naar samenwerking op grootschalige energie opwek en opslag. Het samenwerkingsinitiatief wil de regie voor grootschalige energie opwek in eigen hand houden en streeft naar 100% lokaal eigenaarschap, zodat alle lusten terugvloeien naar de omgeving. Lokale opwek, lokaal verbruik en lokaal profijt […]

Energie Samen

Steenergie is lid van Energie Samen, dé landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven. Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steekt Energie Samen de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten. Zij behartigt de belangen van energiecoöperaties en […]