Energie Samen

Steenergie is lid van Energie Samen, dé landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven. Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steekt Energie Samen de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten. Zij behartigt de belangen van energiecoöperaties en […]

Omdat we het samen willen doen

Het kabinet kondigt een gascrisis af, de kolencentrales worden weer opgestookt terwijl we onze boeren Nederland uit jagen. Aan de ene kant neemt de overheid maatregelen om de natuur te beschermen en aan de andere kant dweilen we met de kraan open. We leven in een democratie en mogen wij ons vooral bemoeien met onze […]

Informatieavond

Op dinsdag 14 juni is er een tweede informatiebijeenkomst over het mogelijke zonnepark nabij Blokzijl. Tijdens deze avond gaan Plaatselijk Belang Blokzijl, coöperatie Steenergie en de gemeente Steenwijkerland opnieuw in gesprek met belangstellenden en omwonenden. De bijeenkomst wordt gehouden in De Ploats in Blokzijl. Inloop vanaf 19.30 uur. Start bijeenkomst 20.00 uur. VervolgDe eerste bijeenkomst […]

Omdat energie niet vanzelfsprekend is

Jurjen Helfrich

Er is veel veranderd in de energiemarkt het afgelopen half jaar. De oorlog in de Oekraïne wordt veelal aangewezen als boosdoener voor de stijgende energieprijs: gas. Maar ook de prijs van stroom stijgt en de invloed van de oorlog in Europa is minder groot dan je denkt: We zijn meer energiebelasting gaan betalen. De economie […]

Informatiebijeenkomst zonnepark Blokzijl

Coöperatie Steenergie wil een 100% lokaal zonnepark realiseren nabij Blokzijl. Hiervoor is er in de afgelopen periode gewerkt aan een ander zoekgebied en een participatieplan in afstemming met gemeente Steenwijkerland en Plaatselijk Belang Blokzijl. In het participatieplan is afgesproken omwonenden zoveel mogelijk te betrekken. Daarom organiseert het Plaatselijk Belang Blokzijl als onafhankelijke partij in samenwerking […]

Inwoners kunnen meepraten en -denken over mogelijk zonnepark nabij Blokzijl

Coöperatie Steenergie wil graag energie opwekken nabij Blokzijl. Samen met omwonenden willen we een plan maken voor zon op dak, zon op land of mogelijk andere toepassingen voor energie-opwek en opslag. We werken samen met Plaatselijk Belang Blokzijl. De gemeente Steenwijkerland ondersteunt ons bij het betrekken van de omwonenden. Als onderdeel van de vergunningaanvraag hebben […]

Duurzame energie opwekken in Steenwijkerland, moet dat? En hoe doen we dat?

Jurjen Helfrich

Steenwijkerland wil een energie neutrale gemeente zijn en werkt daarom op verschillende terreinen aan beleid overduurzaamheid. Om te voldoen aan de in de ‘Omgevingsvisie Steenwijkerland’ geformuleerde doelstelling te voldoen is er nog wel wat werk aan de winkel. Gemeente Steenwijkerland geeft in beleid nu ruimte aan zon op dak, biomassa, kleine windmolens en zon op […]

Steenergie, samen voor een duurzamer Steenwijkerland

Jurjen Helfrich

Een energie coöperatie in Steenwijkerland, opgericht door lokale ondernemers en burgers, met als doel duurzame energie op te wekken en te zorgen dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten terugvloeien in de gemeente. Klinkt goed toch? Daarvoor worden er zonneparken aangelegd en ligt er een ambitie voor windenergie, op locaties waar niet iedereen […]

Inloopbijeenkomst zonnepark Blokzijl 9 juni 2021

Op woensdagavond 9 juni wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle inwoners van Blokzijl en andere geïnteresseerden. Deze vindt plaats bij MFC De Ploats, Groenstraat 18 in Blokzijl. De inloopavond start om 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen dienen belangstellenden zich aan te melden op info@steenergie.com met daarbij vermeld de gewenste aankomsttijd. Zodra u […]