Maak kennis met de gezichten achter Steenergie

Maak kennis met de gezichten achter coöperatie Steenergie Gerrit Haarman is als melkveehouder in Blokzijl al heel actief met het verduurzamen van zijn bedrijf. Waarom is duurzaamheid belangrijk en wat kunnen we in Steenwijkerland samen doen?

Maak kennis met de gezichten achter Steenergie

Waarom is duurzaamheid belangrijk en wat kunnen we in Steenwijkerland samen doen? Jan Hendriksen is van beroep melkveehouder en vindt het actueler dan ooit dat we onze eigen energie moeten kunnen opwekken, net als dat wij in ons eigen voedsel moeten kunnen voorzien. Het is mooi dat iedereen kan meepraten en kan meeprofiteren.

Ruimte voor wind op (Steenwijker)land

In de raadsvergadering van 26 maart jl. heeft de raad het raadsvoorstel ‘Ruimte voor wind op (Steenwijker)land aangenomen. Coöperatie Steenergie houdt deze ontwikkeling als jarenlange kartrekker en initiatiefnemer voor 100% coöperatieve windontwikkeling in Steenwijkerland nauwlettend in de gaten. Regelmatig worden we geïnformeerd door de gemeente Steenwijkerland over de stappen die ze nemen onderweg naar mogelijk […]

Politieke markt over zonnepark de Hoop

Voor het realiseren van zonneparken moet een initiatiefnemer voldoen aan de voorwaarden van het gemeentelijke beleid ‘Ruimte voor zon op (Steenwijker)land’. Hierin staat onder andere dat inwoners in het gebied van een zonnepark mee moeten profiteren van de opbrengsten. Het uitgangspunt van onze coöperatie is dat alle opbrengsten lokaal landen. Vanuit dat uitgangspunt zijn er […]

Zonnepark Blokzijl wordt voorgelegd aan gemeenteraad

Bovenaanzicht Zonnepark

De gemeente Steenwijkerland heeft afgesproken om bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie. “Fossiele brandstoffen zijn duur, dragen door CO2-uitstoot bij aan de opwarming van de aarde en zijn eindig. De gemeente heeft daarom alternatieven nodig om over te kunnen schakelen op schone en duurzame energie, zoals zonne-energie”, aldus de gemeente. De aanvraag […]

Maak kennis met de gezichten achter Steenergie

Waarom is duurzaamheid belangrijk en wat kunnen we in Steenwijkerland samen doen? Frank vindt het belangrijk om ook de jongeren te betrekken bij de energietransitie, zodat zij het belang gaan inzien van hun bijdrage aan de toekomst van Steenwijkerland.

Maak kennis met de gezichten achter Steenergie

Waarom is duurzaamheid belangrijk en wat kunnen we in Steenwijkerland samen doen? Stefan Lok is aangesloten bij Steenergie omdat hij interesse heeft in de energietransitie. Hij ziet het belang in van het behalen van maatschappelijke doelstellingen en wil samen met de gemeenschap werken aan het realiseren van lokale duurzame energie, rekening houdend met de landschappelijke […]

Terinzagelegging windbeleid

Provincie Overijssel gaat de regels rondom windenergie veranderen. Hiervoor is een concept beleidsstuk gemaakt, die hoort bij de zogeheten Omgevingsverordening. Tot uiterlijk 28 februari kunnen partijen suggesties doen met betrekking tot de wijzigingen. Instructieregels verplichten gemeenten om bij het aanpassen van hun omgevingsplan rekening te houden met wat de provincie belangrijk vindt. In de verordening […]

Infodag Duurzaam Wonen

Stichting besparen in de Kop

De laatste trends en ontwikkelingen. Zonnepanelen, natuurvriendelijk isoleren of toch een warmtepomp? Er zijn zoveel mogelijkheden voor het verduurzamen van je woning. Wat is voor jouw huis de beste oplossing? Dat antwoord krijg je tijdens de gratis Infodag Duurzaam Wonen. Zaterdag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis in Steenwijk. Bovendien worden […]

Open inloopavond zonnepark De Hoop

Bovenaanzicht Zonnepark

Op woensdag 4 oktober heeft de open inloopavond plaatsgevonden. . De avond vond plaats in MFC de Ploats en werd goed bezocht door geïnteresseerden. Tijdens de avond is er inzage gegeven in het herziene plan en hebben bezoekers de mogelijkheid gekregen om het zonnepark als een 3D-model te bezichtigen. Ook is er aandacht besteed aan […]