Ruimte voor wind op (Steenwijker)land

In de raadsvergadering van 26 maart jl. heeft de raad het raadsvoorstel ‘Ruimte voor wind op (Steenwijker)land aangenomen. Coöperatie Steenergie houdt deze ontwikkeling als jarenlange kartrekker en initiatiefnemer voor 100% coöperatieve windontwikkeling in Steenwijkerland nauwlettend in de gaten.

Regelmatig worden we geïnformeerd door de gemeente Steenwijkerland over de stappen die ze nemen onderweg naar mogelijk beleid. Natuurlijk proberen we tot samenwerking te komen in die ontwikkelingen want samen sta je sterker. Dat samen dat lukt al door overleg te hebben met de gezamenlijke energie coöperaties over gezamenlijke uitgangspunten.

Ons uitgangspunt voor samenwerking is dat de opbrengsten en lusten 100% in het gebied zelf terecht moeten komen en de coöperaties zelf, mogelijk samen met gemeente Steenwijkerland, tot ontwikkeling komen met initiatieven die van onderop gedragen worden. De agenda van de gemeente vind je via onderstaande knop.