Zonnepark Blokzijl wordt voorgelegd aan gemeenteraad

De gemeente Steenwijkerland heeft afgesproken om bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie. “Fossiele brandstoffen zijn duur, dragen door CO2-uitstoot bij aan de opwarming van de aarde en zijn eindig. De gemeente heeft daarom alternatieven nodig om over te kunnen schakelen op schone en duurzame energie, zoals zonne-energie”, aldus de gemeente.

De aanvraag van een zonnepark in Blokzijl past bij deze oplossingen. Het college van B&W heeft de aanvraag voor een zonnepark in Blokzijl beoordeeld en vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het plan. Als de gemeenteraad hiermee instemt wordt het plan verder in procedure gebracht en zes weken ter inzage gelegd. Inwoners en andere belangstellenden hebben dan de mogelijkheid om via een zienswijze hun mening te geven op het plan.

Opbrengst ten gunste van omgeving

Voor het realiseren van zonneparken moet een initiatiefnemer voldoen aan de voorwaarden van het gemeentelijke beleid ‘Ruimte voor zon op (Steenwijker)land’. Hierin staat onder andere dat inwoners in het gebied van een zonnepark mee moeten profiteren van de opbrengsten. Voor het toekomstige zonnepark wordt daarom een aparte stichting opgericht die een gebiedsfonds gaat beheren. De inkomsten van dit gebiedsfonds worden gebruikt om de leefbaarheid in en rondom Blokzijl te verbeteren.

In gesprek

De initiatiefnemer heeft daarnaast een participatietraject doorlopen. Dat betekent dat de initiatiefnemer moet uitleggen met wie en hoe hij met de omgeving in gesprek is gegaan over de komst van het zonnepark. En wat hiervan de uitkomsten waren. Het participatieplan is door de initiatiefnemer gemaakt, in samenspraak met Plaatselijk Belang Blokzijl en de gemeente Steenwijkerland. Het richtte zich onder meer op de landschappelijke inpassing en op de financiële participatie.

Bijdrage aan regionale afspraken

Een zonnepark als deze is tijdelijk. Het wordt voor 25 jaar geplaatst en helpt de gemeente om te voldoen aan haar gemeentelijke afspraken met de provincie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES). Dertig energieregio’s werken in Nederland aan het opwekken van hernieuwbare energie.

Bron: https://www.landvenoactueel.nl/2024/03/21/zonnepark-blokzijl-wordt-voorgelegd-aan-gemeenteraad/

Bovenaanzicht Zonnepark