Terinzagelegging windbeleid

Provincie Overijssel gaat de regels rondom windenergie veranderen. Hiervoor is een concept beleidsstuk gemaakt, die hoort bij de zogeheten Omgevingsverordening. Tot uiterlijk 28 februari kunnen partijen suggesties doen met betrekking tot de wijzigingen.

Instructieregels verplichten gemeenten om bij het aanpassen van hun omgevingsplan rekening te houden met wat de provincie belangrijk vindt. In de verordening zijn de voorkeursgebieden voor wind in de provincie opgenomen en de clustereis van 4 turbines buiten de voorkeursgebieden. Daarnaast is een uitzondering opgenomen voor windturbines op bedrijventerreinen. In het Provinciaal Programma Energiestrategie is opgenomen hoe de provincie omgaat met vergunningverlening, het maken van programmeringsafspraken per gemeenten en de vereisten voor lokaal eigendom.

Het ontwerp van de wijziging van de Omgevingsverordening 2024, het Provinciaal Programma Energiestrategie en de Omgevingseffectrapportage ligt ter inzage van 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024.