Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten.

Tien coöperaties uit vier gemeenten tekenden op 21 februari 2023 een intentie-overeenkomst voor onderzoek naar samenwerking op grootschalige energie opwek en opslag. Het samenwerkingsinitiatief wil de regie voor grootschalige energie opwek in eigen hand houden en streeft naar 100% lokaal eigenaarschap, zodat alle lusten terugvloeien naar de omgeving. Lokale opwek, lokaal verbruik en lokaal profijt behoren tot de ambities. Samenwerken nu geeft invulling aan een algemene verkenning naar belangrijke uitgangspunten en ontwikkeling van een plan van aanpak om te komen tot duurzame opwek.

Coöperatie Westerveld, energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen, coöperatie Heel de Wolden Groen, energiecoöperatie Duurzaam Ruinen, coöperatie A32 energie, coöperatie Verduursaam Echt Meppel, energiecoöperatie Reestdal Energie, Wapserveen Vol Energie i.o. en coöperatie Steenergie willen onder leiding van de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe krachten bundelen. Jan van Goor, coördinator van de gebiedscoöperatie vertelt: ‘Door krachten te bundelen kunnen langdurige projecten effectief worden aangevlogen. Het initiatief werkt voor en door de omgeving. Kortom: Streven naar samen lokaal duurzaam energie opwekken en dit samen lokaal ontdekken. Zo gaan we kijken naar subregionaal en grensontkennend  samenwerken, en helpen we gemeenten om samen te werken aan een duurzame toekomst, gedragen en uitgevoerd vanuit inwoners en gebruikers.

‘Energie is een zeer actueel en urgent thema. Uiteraard de besparing ervan maar we staan ook voor grote uitdagingen in de lokale opwek van energie. De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe gelooft in regionale samenwerking voor lokale oplossingen, dat betekent lokale energie opwek met lokaal eigenaarschap. Om daar een inrichting aan te geven hebben we elkaar nodig. En dat ‘elkaar’ staat wat ons betreft voor alle belangengroepen. Bewoners, grondeigenaren, energiecoöperaties, lokale ondernemers, gemeenten (raadsleden en bestuurders), energienetwerkorganisaties en provincies.’

De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is actief als verbinder in projecten van ondernemers, overheid, onderwijs en omwonenden. In de afgelopen jaren zijn er diverse projecten op poten gezet, die de regionale economie en duurzame leefbaarheid in de regio versterken. De Gebiedscoöperatie werkt vanuit de thema’s ‘agro & food’ en ‘energie’.

Bent u nieuwsgierig naar de andere projecten die worden ondersteund door de GCZWD? Kijk dan op https://gc-zuidwestdrenthe.nl/