Open inloopavond zonnepark De Hoop

Op woensdag 4 oktober heeft de open inloopavond plaatsgevonden. . De avond vond plaats in MFC de Ploats en werd goed bezocht door geïnteresseerden. Tijdens de avond is er inzage gegeven in het herziene plan en hebben bezoekers de mogelijkheid gekregen om het zonnepark als een 3D-model te bezichtigen. Ook is er aandacht besteed aan de lusten die het project met zich mee brengt. Coöperatie Steenergie, Plaatselijk Belang Blokzijl en gemeente Steenwijkerland waren aanwezig om in gesprek te gaan met bezoekers.

Tijdens de open inloopavond is er aandacht besteed aan het landschapsplan, financiële participatie/lokaal eigendom, financiële deelneming, de omwonendenregeling, mede-zeggenschap omwonenden en het omgevingsfonds.

De landschappelijke inpassing is zodanig toegepast dat het zonnepark zo veel mogelijk uit zichtlijnen wordt onttrokken, er wordt een dijk van 1,5 meter aangelegd met daarop struikgewas dat tot 3,5 meter groeit.

Informatiefolder Zonnepark de Hoop Hierin vindt u een aantal afbeeldingen van het boven-en zijaanzicht van het zonnepark en een informatiefolder over de lusten die het project met zich meebrengt.

Bovenaanzicht Zonnepark