Heeft Steenergie een winstoogmerk?

Ja, Steenergie heeft een winstoogmerk, want onze projecten om duurzame energie op te wekken zijn alleen haalbaar als ze winst opleveren. De inkomsten worden behaald door verkoop van ‘schone’ opgewekte elektriciteit. Deze inkomsten zorgen ervoor dat de kosten voor financiering, beheer en onderhoud van onze projecten betaald kunnen worden. Daarnaast blijft er winst over voor […]

Wordt er ook gedacht aan windmolens?

Door Steenergie zijn er wel ideeën voor plaatsing van windmolens in de gemeente. De gemeente kent de ambities van Steenergie voor het opwekken van windenergie. De gemeenteraad heeft op dit moment echter alleen beleid geformuleerd voor zon op dak en zon op land. Voor windmolens zijn er nog geen projecten.

Heeft de coöperatie nog andere plannen dan de zonneparken?

De twee projecten voor een zonnepark hebben eerst prioriteit. In de toekomst kunnen we aan de slag gaan met vergelijkbare of andere plannen binnen de doelstellingen van de coöperatie (duurzaamheid/leefbaarheid). Die plannen willen we realiseren rekening houdend met de belangen van de lokale bevolking.

Is de coöperatie Steenergie er alleen voor het zonnepark?

Steenergie is een coöperatie met een brede doelstelling, er zijn meer initiatieven die we kunnen ondernemen op het gebied van duurzaamheid  in Steenwijkerland. We zouden ons verder kunnen richten op andere projecten, maar de eerste focus ligt op korte termijn op het zonnepark in Vollenhove en Blokzijl.

Coöperatie en aansprakelijkheid?

De coöperatie is opgericht als UA, uitgesloten van aansprakelijkheid. Dat betekent voor (toekomstige) leden dat zij niet aansprakelijk zijn bij een financieel tekort van de coöperatie.

Geeft lid worden nu al verplichtingen?

Lid worden geeft geen verplichtingen, wel rechten. Het geeft het recht tot risicovol investeren aan de voorkant (tot aan de exploitatie) en recht tot participatie (deelneming in de exploitatie), investeren en participeren wordt momenteel uitgewerkt en ook toegelicht in de aankomende bijeenkomsten. Ook geeft lidmaatschap het recht om mee te praten in de coöperatie zaken […]

In uw flyer maakt u vooral duidelijk wat de doelstelling van uw plannen zijn, maar niets over de werkwijze en structuur van Steenergie?

De Coöperatie Steenergie wil een organisatie zijn van burgers en ondernemers uit de gemeente Steenwijkerland voor Steenwijkerland. Het doel van onze plannen is in de flyer beknopt toegelicht. Onze werkwijze sluit aan op het beleid van de gemeente Steenwijkerland voor duurzaam opgewekte stroom. Steenergie kiest een plangebied in de zoekgebieden voor zonneparken die door de […]