De Coöperatie Steenergie wil een organisatie zijn van burgers en ondernemers uit de gemeente Steenwijkerland voor Steenwijkerland. Het doel van onze plannen is in de flyer beknopt toegelicht. Onze werkwijze sluit aan op het beleid van de gemeente Steenwijkerland voor duurzaam opgewekte stroom. Steenergie kiest een plangebied in de zoekgebieden voor zonneparken die door de gemeente Steenwijkerland zijn aangewezen in mei 2020.

Het totaal elektraverbruik van de gemeente Steenwijkerland (klimaatmonitor 2018) is 617Tj. Hiervan biedt het beleid van Steenwijkerland ruimte voor 406 Tj zon op land, wat overeenkomt met circa 125 ha. Onze werkwijze is vervolgens om in de aangewezen zoekgebieden invulling te geven aan deze doelstelling door een zonnepark waarvan de opbrengsten lokaal blijven.

Een project ontwikkelen kost geld voor onderzoeken, vergunningsaanvraag, SDE-aanvraag, aankoop van percelen en adviezen. Ambassadeurs (inwoners en bedrijven uit Steenwijkerland) die lid zijn van de coöperatie hebben geld ingelegd in Steenergie om projecten uit te werken. Wanneer de projecten slagen, kunnen inwoners financieel participeren in het zonnepark en krijgen daarop rendement. Overige opbrengsten worden lokaal ingezet voor een duurzaamheidsfonds bijvoorbeeld. Hier hebben de leden van de coöperatie ook een stem in. Steenergie heeft voor de afzonderlijke projecten een aparte project BV waarin het plan voor een zonnepark wordt uitgewerkt. De coöperatie bestaat uit leden en heeft een bestuur. De coöperatie is aandeelhouder van de project-BV.