De twee projecten voor een zonnepark hebben eerst prioriteit. In de toekomst kunnen we aan de slag gaan met vergelijkbare of andere plannen binnen de doelstellingen van de coöperatie (duurzaamheid/leefbaarheid). Die plannen willen we realiseren rekening houdend met de belangen van de lokale bevolking.