Lid worden geeft geen verplichtingen, wel rechten. Het geeft het recht tot risicovol investeren aan de voorkant (tot aan de exploitatie) en recht tot participatie (deelneming in de exploitatie), investeren en participeren wordt momenteel uitgewerkt en ook toegelicht in de aankomende bijeenkomsten. Ook geeft lidmaatschap het recht om mee te praten in de coöperatie zaken tijdens leden­vergaderingen zoals over een bestemming van het duurzaamheidsfonds. De enige verplichting die het nu geeft is de contributie van € 10,- per jaar. Dit wordt eind dit jaar pas geïncasseerd. Daarnaast worden alle leden op de hoogte gehouden van de voortgang van onze projecten.