Ja, Steenergie heeft een winstoogmerk, want onze projecten om duurzame energie op te wekken zijn alleen haalbaar als ze winst opleveren. De inkomsten worden behaald door verkoop van ‘schone’ opgewekte elektriciteit. Deze inkomsten zorgen ervoor dat de kosten voor financiering, beheer en onderhoud van onze projecten betaald kunnen worden. Daarnaast blijft er winst over voor Steenergie. De winst, de opbrengst van onze projecten wil Steenergie vervolgens inzetten voor de lokale omgeving. Daar doen we het voor.