Door Steenergie zijn er wel ideeën voor plaatsing van windmolens in de gemeente. De gemeente kent de ambities van Steenergie voor het opwekken van windenergie. De gemeenteraad heeft op dit moment echter alleen beleid geformuleerd voor zon op dak en zon op land. Voor windmolens zijn er nog geen projecten.