Zijn er gezondheidsrisico’s voor omwonenden?

Toepassing van zonne-energie heeft nagenoeg geen effecten op de gezondheid. Het veroorzaakt geen luchtverontreiniging of geluid. De omvormers die de door het zonnepaneel geleverde gelijkstroom omzetten in een wisselstroom genereren weliswaar elektromagnetische veld (EMV), maar de veldsterkte waaraan met kan worden blootgesteld ligt onder de door de overheid gehanteerde blootstellingslimiet. Omdat mensen gewoonlijk niet langdurig […]

Waarom zo dichtbij de kern van Blokzijl?

De gemeente heeft de opdracht om duurzame energie op te wekken. Daarom heeft de gemeente een RES bod gedaan voor zonne-energie met zon op dak en zon op land. Vrij vertaald betekent dit dat er 125 hectare zon op land moet komen in de gemeente Steenwijkerland. De gemeente wil dat er een zonnepark komt bij […]

Waarom is het zoekgebied gewijzigd?

De gemeente vond dat de participatie met omwonenden beter kon. Vanuit Plaatselijk Belang kwam het verzoek om het gebied aan de andere zijde van de weg te onderzoeken, omdat op de vorige locatie het park aan de aanrijdroute naar Blokzijl kwam te liggen.

Ik zie mijn vraag hier niet bij staan. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

De website proberen we ook up to date te houden met alle vragen die binnenkomen en de bijbehorende antwoorden. En als uw vraag er niet bijstaat, vernemen we die graag! Dat kan bijvoorbeeld via onze mail: info@steenergie.com.Als het een vraag is voor een van de projecten zal er vanuit de projectorganisatie een reactie komen. Uw […]

Wat is de betekenis van de KGO voor inwoners?

De Kwaliteitsimpuls zonnevelden vraagt, als aanvulling op de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), aandacht voor een goede ruimtelijke inpassing van zonnevelden op drie niveaus: het omringende landschap, de directe omgeving en het zonneveld zelf. De kwaliteitsimpuls zonnevelden draait om het in balans brengen van enerzijds de impact van het zonneveld op het landschap en de ecologie […]

Wordt er rekening gehouden met de schittering van de zon op het zonnepark?

De ontwikkeling van zonnepanelen staat niet stil. De zonnepanelen nemen veel zon op en kaatsen weinig terug. Ook door een speciale coating op de zonnepanelen aan te brengen wordt voorkomen dat er veel terug schittert. Steenergie wil niet dat omwonenden last hebben van schittering. Daarom wordt er met het ontwerp van het zonnepark rekening gehouden […]