De Kwaliteitsimpuls zonnevelden vraagt, als aanvulling op de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), aandacht voor een goede ruimtelijke inpassing van zonnevelden op drie niveaus: het omringende landschap, de directe omgeving en het zonneveld zelf.

De kwaliteitsimpuls zonnevelden draait om het in balans brengen van enerzijds de impact van het zonneveld op het landschap en de ecologie en anderzijds de maatregelen die getroffen worden om de impact te beperken. Hoe groter de impact op de omgeving, hoe meer er gecompenseerd moet worden met een extra investering in de ruimtelijke kwaliteit. De betekenis voor de omwonenden en inwoners is dat een zonnepark op een goede manier wordt ingepast in de omgeving.
De ‘Handreiking kwaliteitsimpuls zonnevelden’ heeft daarvoor een aantal ontwerpprincipes. In de projecten van Steenergie wordt hieraan aandacht besteed omdat wij er belang aan hechten onze eigen projecten lokaal goed vorm te geven.

Meer over Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) is te lezen op de website van de provincie Overijssel (www.overijssel.nl/kgo) met voorbeelden van projecten op (www.buitenkansenoverijssel.nl/).