Steenergie gaat in gesprek met omwonenden en inwoners en/of vertegenwoordigers daarvan om afspraken te maken hoe het lokale profijt kan worden ingezet.