Of iemand zich gehoord of niet gehoord voelt is een persoonlijke beleving. Wat betreft de communicatie doen wij onze uiterste best zo vroeg en volledig mogelijk belanghebbenden van informatie te voorzien en met hen te communiceren. Op deze website wordt regelmatig actuele informatie gepubliceerd. We zijn en blijven wat ons betreft in gesprek met omwonenden, inwoners van de gemeente, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Steenergie heeft het participatieproces en een communicatieplan beschreven. Dat is ons uitgangspunt bij de uitvoering van het project. We zijn ons daarentegen ook bewust dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Ondanks dat willen we een constructieve dialoog voeren met iedere belanghebbende met respect voor elkaars mening.