De website proberen we ook up to date te houden met alle vragen die binnenkomen en de bijbehorende antwoorden. En als uw vraag er niet bijstaat, vernemen we die graag! Dat kan bijvoorbeeld via onze mail: info@steenergie.com.
Als het een vraag is voor een van de projecten zal er vanuit de projectorganisatie een reactie komen. Uw vraag geeft dan ook informatie voor andere belangstellenden.