Waarom zo dichtbij de kern van Blokzijl?

De gemeente heeft de opdracht om duurzame energie op te wekken. Daarom heeft de gemeente een RES bod gedaan voor zonne-energie met zon op dak en zon op land. Vrij vertaald betekent dit dat er 125 hectare zon op land moet komen in de gemeente Steenwijkerland. De gemeente wil dat er een zonnepark komt bij […]

Waarom is het zoekgebied gewijzigd?

De gemeente vond dat de participatie met omwonenden beter kon. Vanuit Plaatselijk Belang kwam het verzoek om het gebied aan de andere zijde van de weg te onderzoeken, omdat op de vorige locatie het park aan de aanrijdroute naar Blokzijl kwam te liggen.

Komt er een betonpad bij het zonnepark?

Er zal voor het beheer van het zonnepark ruimte worden gemaakt voor toegangswegen en paden waarmee de onderdelen van de installatie bereikbaar zijn. De uitvoering hiervan zoals bijvoorbeeld in beton is nog niet bepaald. Ook hiervoor geldt dat de uitvoering van paden en wegen voor beheer moeten aansluiten bij de landschappelijke inrichting van het park […]

Wat is minimale afstand van het zonnepark tot het eigen erf van een omwonende?

De afstand die van belang is, wordt gemeten vanaf het hekwerk tot de dichtstbijzijnde gevel. Er is geen eenduidige minimale afstand van woningen ten opzichte van de grens van het zonnepark.¬†Wel moet rekening worden gehouden met de plaats van technische installaties. Deze komen op ten minste 30 meter afstand van bestaande woningen. Steenergie wil aandacht […]

Wat gebeurt er met landbouwgrond als zonnepark weg is?

Het gebied heeft na de vergunning een dubbele bestemming voor 25 jaar: zonnepark en agrarisch. Wanneer het zonnepark weg is, blijft de agrarische bestemming in het gebied. Dat is dan weer het normale gebruik. Het is mogelijk dat dan de bodemkwaliteit wordt onderzocht en waar nodig deze wordt hersteld om het als landbouwgrond weer goed […]

Hoe lang blijven de zonnepanelen op het perceel?

Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 25 jaar. De vergunning bij de gemeente Steenwijkerland wordt (ook) aangevraagd voor 25 jaar en het zonnepark is tijdelijk. Daarna wordt het zonnepark ontmanteld en opgeruimd en krijgt het terrein de oude bestemming (agrarisch) en gebruik terug. Met de gemeente worden afspraken vastgelegd dat er (jaarlijks) geld door […]