De afstand die van belang is, wordt gemeten vanaf het hekwerk tot de dichtstbijzijnde gevel. Er is geen eenduidige minimale afstand van woningen ten opzichte van de grens van het zonnepark. Wel moet rekening worden gehouden met de plaats van technische installaties. Deze komen op ten minste 30 meter afstand van bestaande woningen. Steenergie wil aandacht besteden aan een goede (landschappelijke) inpassing waarbij rekening gehouden wordt met (wensen voor geen of beperkt) uitzicht op het zonnepark vanuit woningen in de omgeving van het zonnepark. De wensen van omwonenden verneemt Steenergie graag.