Het gebied heeft na de vergunning een dubbele bestemming voor 25 jaar: zonnepark en agrarisch. Wanneer het zonnepark weg is, blijft de agrarische bestemming in het gebied. Dat is dan weer het normale gebruik. Het is mogelijk dat dan de bodemkwaliteit wordt onderzocht en waar nodig deze wordt hersteld om het als landbouwgrond weer goed in gebruik te nemen. Dit is wel ver in de toekomst dus daarover kunnen we op dit moment nog geen uitspraken doen.