Er zal voor het beheer van het zonnepark ruimte worden gemaakt voor toegangswegen en paden waarmee de onderdelen van de installatie bereikbaar zijn. De uitvoering hiervan zoals bijvoorbeeld in beton is nog niet bepaald. Ook hiervoor geldt dat de uitvoering van paden en wegen voor beheer moeten aansluiten bij de landschappelijke inrichting van het park in het gebied en de omgeving. In het ontwerp komt dit aan de orde en kan er door omwonenden worden meegedacht.